Andra Diaconu, psihoterapeut
"Spre deosebire de șah, în viață jocul continuă și după mat."
Isaac Asimov

Scrierea de mânã vs. notiţe pe laptop
2018/10/01 06:39:12

    Dezvoltarea tehnologiei aduce beneficii în toate domeniile, iar cel academic nu face diferenţã. Utilizarea laptopului permite studenţilor sã realizeze mai rapid proiecte, sã acceseze internetul, sã îşi susţinã diverse prezentãri, precum şi sã ia notiţe. Deoarece tastãm mai rapid decât scriem, studenţii care folosesc laptopul la cursuri reuşesc sã noteze mai mult decât cei care folosesc varianta tradiţionalã. Datoritã vitezei de scriere, cei dintâi pot transcrie aproape cuvânt cu cuvânt discursul profesorului. Aceasta pare sã fie varianta cea mai avantajoasã, ţinând cont de viteza de scriere şi complexitatea notiţelor. Însã un studiu realizat recent a demonstrat cã studenţii care transcriu manual învaţã mai mult şi au performanţe academice mai bune.

    Cercetãtorii Muller şi Oppenheimer au realizat 3 experimente prin care au cerut unui grup de studenţi sã ia notiţe în timpul cursului. Aceştia au fost împãrţiţi în douã categorii, jumãtate folosind laptopul şi jumãtate scriind pe un caiet. S-a testat apoi memoria asupra informaţiilor prezentate, înţelegerea acestora şi abilitatea de sintezã. Rezultatele au arãtat cã studenţii care au scris pe laptop au luat mai multe notiţe decât ceilalţi. Cei care au scris de mânã, însã, au demonstrat un nivel mai mare de înţelegere a materialului predat.

    Cercetãtorii au explicat acest efect paradoxal prin faptul cã scrierea, spre deosebire de utilizarea laptopului, presupune procese cognitive diferite, iar acestea au consecinţe asupra învãţãrii. Notarea informaţiilor în varianta tradiţionalã este mai lentã, fãcând astfel imposibilã transcierea fiecãrui cuvânt. Aşadar studenţii care folosesc aceastã metodã ascultã cu o atenţie sporitã, înţeleg şi sumarizeazã, astfel încât sã noteze esenţa informaţiei care le-a fost transmisã. Scrierea de mânã forţeazã creierul sã proceseze mai mult materialul predat, favorizând înţelegerea şi reţinerea acestuia. Studenţii care tasteazã pot reproduce automat ceea ce aud, fãrã o procesare prea complexã a sensului, deoarece nu sunt nevoiţi sã acorde atenţie conţinutului.

    Analiza notiţelor luate a demonstrat cã cei care folosesc laptopul scriu mot a mot ceea ce aud, iar cei care scriu de mânã sumarizeazã informaţia. Transcrierea fiecãrui cuvânt este asociatã cu un nivel mai scãzut de reţinere şi înţelegere a materialului, datoritã superficialitãţii de procesare a informaţiei primite.

    Cercetãtorii au cerut studenţilor care scriau pe laptop sã ia notiţe schematice, la fel ca şi cei care scriu pe caiet. În ciuda noilor instrucţiuni, diferenţele dintre cele douã categorii s-au menţinut, iar performanţa celor care tastau a fost aceeaşi, indiferent dacã scriau mot a mot sau doar ideile principale. Explicaţia acestor rezultate a fost cã a apãsa pe nişte butoane implicã alte procese cognitive decât scrisul de mânã.

    Testãrile iniţiale au evaluat memoria studenţilor la o orã dupã predare. Cercetãtorii au dorit sã verifice dacã existã diferenţe şi dupã o sãptãmânã, oferindu-le subiecţilor mai mult timp de pregãtire. Performanţele celor care au notat de mânã au fost din nou mai mari. Scrisul propriu şi sintetizarea ideilor de cãtre noi ajutã memoria sã recreeze contextul în care a fost predat materialul (gândurile, concluziile trase, emoţiile avute), precum şi conţinutul informaţiei primite.

    Aceste rezultate au implicaţii importante în înţelegerea procesului de învãţare. Deşi studenţii primesc deseori suportul de curs sau slide-urile power point de la profesori, acestea ar putea aduce o contribuţie informaţionalã mai redusã decât notiţele scrise de mânã, deoarece ele nu presupun organizarea şi sintetizarea materialului cu propriile cuvinte, iar astfel nu sunt implicate procesele cognitive care stau la baza învãţãrii.

    Studiile efectuate de Mueller şi Oppenheimer demonstreazã cã, deşi tehnologia ne oferã mai multã informaţie într-un timp mai scurt, ea nu neapãrat favorizeazã învãţarea şi reţienerea acesteia. Scrierea tradiţionalã presupune sintetizarea materialului, crearea de inferenţe şi de noi conexiuni, contribuind la înţelegerea şi reţinerea materialului predat. În concluzie, secretul învãţãrii constã în scrierea notiţelor de mânã, nu pe laptop.

Adauga un comentariu

Căutare